Hotline: 0936.042.333 - Email: info@dulichanhsaomoi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Điều hành Điều hành
Tel : 0936. 042. 333 - (024) 3923 3888
Ms Mơ Ms Mơ
Tel : 0987.303.118 - (024) 3.932.0255
Ms Bình Ms Bình
Tel : 0966.072.571 - (024) 3.932.7210
Ms Yến Ms Yến
Tel : 0966.072.501- (024) 3.931.0461
Ms Tâm Ms Tâm
Tel : 0966 223 019 - (024). 3266 8559
Ms Thu Ms Thu
Tel : 0986 193 516 - (024) 3931 0322
Ms Thanh Ms Thanh
Tel : 0966.072.502 - (04).3266.8060
Đặt vé máy bay Đặt vé máy bay
Tel : 0963.877.256 - (024) 3.932.0243
Cho thuê xe Cho thuê xe
Tel : 0986. 416. 286 - (024). 3998. 1323
Hỗ trợ tại Hưng Yên Hỗ trợ tại Hưng Yên
Tel : 0986 416 286 - (0221) 3553 666
Lưu ý: DU LỊCH ÁNH SAO MỚI không chịu trách nhiệm khi Quý khách giao dịch với các số Điện Thoại, Nick Yahoo , Nick Skype và Email cá nhân khác ... Xin chân thành cảm ơn!
Dịch vụ khác
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi

Khách sạn tại Phú Thọ
(Mã vùng:84-210)

 
Khách sạn Bãi Bằng 
Địa chỉ: Bãi Bằng, Phong Châu, Phú Thọ
Điện thoại: 3829 351 Fax: 3829 666
Khách sạn Hà Nội 
Địa chỉ: 2191 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3849 950 Fax: 3849 951
Khách sạn Hồng Ngọc 
Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3844 513 Fax: 3844 512
Khách sạn Hoàng Long 
Địa chỉ: 2454 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3952 410 Fax: 3952 413
Khách sạn Sông Hương 
Địa chỉ: 2375 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3848 986
Khách sạn BaPaCo
Địa chỉ: Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
Điện thoại: 3829 023 Fax: 3829 951
Khách sạn Hồng Ngọc 2
Địa chỉ: 938 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3862 023 Fax: 3862 027
Khách sạn Khánh Linh
Địa chỉ: 2094 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3846 872 Fax: 3844 512
Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 1948 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 3845 125 Fax: 3849 997
Khách sạn Sông Lô
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Tp. Việt Trì
Điện thoại: 3846 318 Fax: 3846 245

Khách sạn tại Phú Thọ