Hotline: 0936.042.333 - Email: info@dulichanhsaomoi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Điều hành Điều hành
Tel : 0936. 042. 333 - (024) 3923 3888
Ms Mơ Ms Mơ
Tel : 0987.303.118 - (024) 3.932.0255
Ms Bình Ms Bình
Tel : 0966.072.571 - (024) 3.932.7210
Ms Yến Ms Yến
Tel : 0966.072.501- (024) 3.931.0461
Ms Tâm Ms Tâm
Tel : 0966 223 019 - (024). 3266 8559
Ms Thu Ms Thu
Tel : 0986 193 516 - (024) 3931 0322
Ms Thanh Ms Thanh
Tel : 0966.072.502 - (04).3266.8060
Đặt vé máy bay Đặt vé máy bay
Tel : 0963.877.256 - (024) 3.932.0243
Cho thuê xe Cho thuê xe
Tel : 0986. 416. 286 - (024). 3998. 1323
Hỗ trợ tại Hưng Yên Hỗ trợ tại Hưng Yên
Tel : 0986 416 286 - (0221) 3553 666
Lưu ý: DU LỊCH ÁNH SAO MỚI không chịu trách nhiệm khi Quý khách giao dịch với các số Điện Thoại, Nick Yahoo , Nick Skype và Email cá nhân khác ... Xin chân thành cảm ơn!
Dịch vụ khác
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
 • Du lich Anh Sao Moi - Du lich Anh Sao Moi
Khách sạn ở biển Quất Lâm - Nam Định
Nguồn: TITC
Cập nhật: 30/03/2014, 15:37:41

(Mã vùng: 84-350)

 

Khách sạn tại Khu du lịch biển Quất Lâm

Khách sạn Minh Hải **

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7639

 Số phòng: 45

Khách sạn Trường Cửu*

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3192

Số phòng: 16

 

Khách sạn Ánh Dương

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 8818

Số phòng: 27

Khách sạn Hải Dương

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7989

Số phòng: 28

 

Khách sạn Hoàng Gia

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3559

Số phòng: 12

Khách sạn Mặt trời mọc

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3846

Số phòng: 29

 

Khách sạn Minh Hạnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3318

Số phòng: 60

Khách sạn Minh Hồng II

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3467

Số phòng: 9

 

Khách sạn Minh Hồng III

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3162

Số phòng: 45

Khách sạn Minh Thu

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3127

Số phòng: 18

 

Khách sạn Ngọc Khánh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 8999

Số phòng: 18

Khách sạn Sài Gòn

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7612

Số phòng: 40

 

Nhà nghỉ Biển Đông

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7889

Số phòng: 24

Nhà nghỉ Hà Nội

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3964

Số phòng: 40

 

Nhà nghỉ Hương Quê

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 9959

Số phòng: 10

Nhà nghỉ Ngọc Lan

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3135

Số phòng: 16

 

Nhà nghỉ Như Quỳnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7857

Số phòng: 13

Nhà nghỉ Phương Dung

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 350 8437

Số phòng: 14

 

Nhà nghỉ Plaza Trường Xuân

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3175

Số phòng: 16

Nhà nghỉ Thiên Trường

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 8668

Số phòng: 19

 

Nhà nghỉ Tùng Hường

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3124

Số phòng: 10

Nhà nghỉ Trung Kiên

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3123

Số phòng: 24

 

Nhà nghỉ Viện Điều Dưỡng

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 374 7080

Số phòng: 11

Nhà nghỉ Xuân Hoà

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Tel: 389 3181

Số phòng: 22

Khách sạn ở biển Quất Lâm - Nam Định